شناسایی ۲۹۵ کودک کار در استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۹۵ کودک کار در استان شناسایی شده است.

جدیدترین
پربازدیدترین