موقعیت فعلی شما : خانه/

شناسایی ۲۹۵ کودک کار در استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۹۵ کودک کار در استان شناسایی شده است.

جدید ترین