موقعیت فعلی شما : خانه/

قاتل ستایش ۱۸ سال دارد

دادستان عمومی و انقلاب ورامین می‌گوید ملاک قانون ۱۸ سال قمری است و قاتل ستایش نیز ۱۸ سال قمری دارد.

جدید ترین