برچسب : گوهردهی
1 مطلب موجود میباشد
تیر 24, 1400
مازندران | اجرای طرح «دوستدار کودک» در چهارشهر استان

گوهردهی به فعالیت های بهزیستی در حوزه کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: درحال حاضر سه مرکز کودکان خیابانی و کار در شهرهای بابل، تنکابن، ساری و آمل فعالیت می کنند .