موقعیت فعلی شما : خانه/

کمیته امداد اصفهان از 4192 کودک دچار سوء تغذیه حمایت کرد.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: ۴۱۹۲ کودک زیر پنج سال دچار سوءتغذیه، در سال ۹۷ از خدمات سبد غذایی بهره‌مند شدند.

آخرین اخبار