موقعیت فعلی شما : خانه/

27 ساعت سرگردانی کودک2 ساله در بیابان های روستای کاهو

پلیس چناران با کمک عوامل امدادی موفق شد کودک 2 ساله‌ای که در پی غفلت والدینش شب را به‌تنهایی در بیابان بسر برده بود، پس از 27 ساعت سرگردانی در سلامت کامل پیدا کند و او را تحویل پدر و مادرش دهد.

آخرین اخبار