موقعیت فعلی شما : خانه/

1400 خانه برای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست!

به گزارش کودک پرس پرس : عباس بلندی با اشاره به وجود 57 خانه کودک و نوجوان دراستان ،گفت: خانه‌های کودکان و نوجوانان تحت نظارت بهزیستی امکانات رفاهی خوبی را برای این افراد فراهم کرده است اما در کنار این امر باید برنامه‌های فرهنگی، طراحی و اجرایی شود. وی افزود: در خانه‌ها باید فرزندان از شرایط و […]

مسابقه‌ای برای آزمودن سطح شناخت والدین از فرزندان

برنامه «نی نی من» یک مسابقه تلویزیونی با محوریت خانواده و کودک است که بدر 52 قسمت به‌زودی از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو سیما پخش خواهدشد

 

کودک را برای انجام خواسته خود تهدید نکنید.

تهدید کودک برای انجام خواسته خود، به وسیله والدین می تواند زمینه ای برای دروغ گویی در وی باشد.

آخرین اخبار