برچسب : کودک زباله گرد
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 18, 1399
بازگرداندن ۲۵۰ کودک زباله گرد اتباع از کرج به افغانستان

با همکاری پلیس امنیت ۲۵۰ زباله گرد اتباع غیرمجاز کرج به آن سوی مرز‌ها بازگردانده شدند.