موقعیت فعلی شما : خانه/

راهکارهایی برای حذف کلمات زشت از ذهن کودک تازه به حرف آمده

کودکان به خصوص در سال‌های اولی که به حرف می‌آیند، ممکن است کلماتی را یاد بگیرند که زشت باشند.

جدید ترین