موقعیت فعلی شما : خانه/

مسابقه نقاشی با موضوع نمازدرمهابادبرگزارشد

کودکان ونونهالان مهابادی در مسابقه نقاشی با موضوع نماز که در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزارشدبا هم رقابت کردند.

آخرین اخبار