برچسب : کودکان مسلمان
1 مطلب موجود میباشد
دی 23, 1399
شبکه تلویزیونی کودکان مسلمان، نخستین پایگاه اسلامی در کانادا

شبکه تلویزیون کودکان مسلمان تجربه لذت بخشی را برای کودکان فراهم می کند تا از کودکی هویت اسلامی صحیح در آنها پرورش پیدا کنند.