موقعیت فعلی شما : خانه/

کنگره بین‌المللی «کودکان شهید»

به گزارش کودک پرس سردار حق‌طلب دبیر ستاد اولین کنگره بین المللی کودکان شهید در این نشست خبری بیان کرد: در سال‌های اخیر و سال‌های دورتر شاهد جنایات غیر قابل قبول و وسیع از سوی بعضی قدرت‌ها نسبت به کودکان معصوم و مظلوم در سراسر جهان بوده و هستیم. وضعیتی که برای هیچ آزاده‌ای قابل […]

جنایات علیه کودکان

جنایات علیه کودکان هر آزاده ای را در جهان آزرده خاطر می کند.
دبیر ستاد اولین کنگره بین المللی کودکان شهید گفت: در سالهای اخیر و سال های دورتر شاهد جنایات غیر قابل قبول و وسیع از سوی بعضی قدرتها نسبت به کودکان معصوم و مظلوم در سراسر جهان بوده و هستیم.

برگزاری کنگره شهدای کودک در استان ایلام

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری ایلام از برنامه ریزی برای برگزاری کنگره شهدای کودک این استان خبر داد.

آخرین اخبار