برچسب : کمیته سلامت روان
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 28, 1399
ضرورت تشکیل کمیته ویژه سلامت روان در ستاد ملی مقابله با کرونا

در دوران پساکرونا نیز جامعه با پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه روبه‌رو است، به منظور پیشگیری اولیه باید تمهیداتی اندیشیده و برخی زیرساخت‌ها همچون توسعه مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره، افزایش بیمه‌های پایه و تکمیلی برای سهولت دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای مورد توجه قرار گیرد.