دبیر کل سازمان ملل متحد باید نام عربستان سعودی را در فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار دهند

چندین گروه حامی حقوق بشر در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از وی خواسته‌اند نام عربستان سعودی را در فهرست ناقضان حقوق کودکان در جنگ قرار دهد.

جدیدترین
پربازدیدترین