موقعیت فعلی شما : خانه/

کتاب رسانی شتر ها در پاکستان

در دوران کرونا در پاکستان و تعطیلی مدارس، این شترها هستند که کتاب‌ها را به کودکان مناطق دوردست و کم‌بضاعت می‌رسانند.

آخرین اخبار