موقعیت فعلی شما : خانه/

کردستان | راه اندازی کتابخانه تخصصی کودکان در سقز

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سقز با بیان اینکه سقز فاقد کتابخانه تخصصی کودک است، گفت: کتابخانه شهید فرقانی از کتابخانه عمومی این شهر به کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان تبدیل خواهد شد.

تاکید بر بخش مستقل کودک در کتابخانه‌های عمومی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد در کتابخانه‌‌های عمومی تاکید داریم بخش کودک مستقل باشد و کتاب مستقلی برای این قشر داشته باشیم.