برچسب : کتابخانه شورای کتاب کودک
2 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 25, 1400
انتشار نخستین خورجین کتاب کودک ۱۴۰۰

شورای کتاب کودک نخستین خورجین خواندن با خانواده سال ۱۴۰۰ شامل آثار برگزیده ۹۹ را با شعار «با هم بخوانیم، بیاموزیم و لذت ببریم» در هفته خانواده – تنوع فرهنگی، گفتگو و توسعه منتشر کرد.

فروردین 23, 1400
تحت وب قرار گرفتن کتابخانه شورای کتاب کودک

کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک تحت وب قرار گرفت.