موقعیت فعلی شما : خانه/

فراخوان برای ثبت نام در مراکز مهد قرآن شکوفه‌ها

زینب کریمی، مدیر مهد قرآن شکوفه‌ها ،با اعلام اسامی مراکز مهد قرآن شکوفه‌ها در مناطق شرق، شمال و جنوب شهر تهران، تصریح کرد: پشتیبانی آموزشی مناسب، برگزاری آزمون‌های قرآنی و صدور گواهینامه در پایان هر سال تحصیلی جهت قرآن‌آموزان، از دیگر ویژگی‌های مراکز مهد قرآن شکوفه‌ها است.

آخرین اخبار