برچسب : کارگردان کودک
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 31, 1400
سینمای کرونازده و تداوم عدم استقبال در سینمای کودک

«پیشی میشی» پس از بیست و سه هفته اکران به فروشی معادل ۳۵۲ میلیون تومان دست یافت، اثری که با مضمون کودک انتظار بیشتری از گیشه داشت. انتظاری که همچون سایر آثار سینمای کشور برآورده نشد.