موقعیت فعلی شما : خانه/

مروری بر پیگیری حقوق کودکان کار در ایران

الان در زمینه کودکان، انواع اشکال پنهان کار کودکانوجود دارد اما هیچکس پاسخگو نیست. وزارت کار پاسخگو نیست! می‌گوید از شمول قانون کار خارج است، بهزیستی می‌گوید اصلا کار من نیست، آموزش و پرورش می‌گوید اصلا ربطی به من ندارد. تعداد زیادی کودک دارند استثمار می‌شوند در این کارگاه‌ها و هیچ اتفاقی برای‌شان نمی‌افتد

مسائل مرتبط با هزینه نگهداری از کودکان کار با جدیت دنبال شود

مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به هزینه‌های نگهداری کودکان کار و متکدیان گفت: این موضوع باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

ضرورت پیگیری حقوق کودکان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه پیگیری حق و حقوق کودک برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ضرورت دارد، گفت: مطالبه گر حقوق کودکان هستیم.

پیگیری آیین نامه های مربوط به کودکان کار توسط مولاوردی

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در واکنش به اجرای طرح ساماندهی کودکان کار طی هفته های اخیر گفت: تسریع در تصویب آیین نامه حمایت اجتماعی در وزارت رفاه و همچنین وضعیت اصلاحیه آیین نامه ساماندهی کودکان کار با رویکرد حمایتی را پیگیری می کنیم.

آخرین اخبار