برچسب : پریسا خندان
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 17, 1399
چرا نشان دادن تصویر کودکان نیازمند از سوی خیریه‌ها اشتباه است؟

سال‌هاست خیریه‌های زیادی هنگام کمک به کودکان قشر ضعیف جامعه، از آنها عکس و فیلم تهیه می‌کنند و در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند که این موضوع هم حقوق کودک را زیر پا می‌گذارد.