برچسب : وزیر فرهنگ و ارشاد
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 25, 1399
تاکید بر بخش مستقل کودک در کتابخانه‌های عمومی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد در کتابخانه‌‌های عمومی تاکید داریم بخش کودک مستقل باشد و کتاب مستقلی برای این قشر داشته باشیم.