موقعیت فعلی شما : خانه/

درخواست مرندی از وزارت بهداشت برای افزایش 2 واکسن جدیدبرای نوزادان

علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در مراسم افتتاح بزرگ ترین آی سی یو کودکان از وزارت بهداشت خواست تا 2 واکسن جدید نوزادان را به نظام واکسیناسیون کشور اضافه کنند و معاون وزیر بهداشت از نیاز به اعتبار برای این اقدام سخن گفت.

آخرین اخبار