موقعیت فعلی شما : خانه/

ترسها در سنین مختلف کودکان

به گزارش کودک پرس : ترس واکنشي هيجاني است و هرگاه امنيت جسمي و عاطفي و شخصيتي انسان به خطر بيافتد، ظاهر مي شود. اين واکنش عاطفي کاملا” طبيعي است و از همان بدو تولد در کودک مشاهده مي شود. اطفال معمولا” از بعضي پديده ها مي ترسند و علت ترس آنها براي پدر و مادر شناخته […]

آخرین اخبار