موقعیت فعلی شما : خانه/

حادثه ای که 9 کودک را روانه بیمارستان کرد

واژگون شدن یك دستگاه لیفان ایكس ٦٠ در شیراز ٩ كودك را راهی بیمارستان كرد.

آخرین اخبار