برچسب : هنرهای زیبا کودکان
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 29, 1399
کسب دیپلم افتخار نمایشگاه بین‌المللی هنر‌های زیبا کودکان «لیدیسه»

کودک همدانی در نمایشگاه نقاشی «لیدیسه» کشور چک افتخار آفرید.