موقعیت فعلی شما : خانه/

نام کودک ،بازتابی از والدین!

به گزارش کودک پرس پرس  نامها همواره مفاهیم ساده و روانی جهت برقراری ارتباط و مشخص شدن هویت شخص هستند، در گذشته به خوبی فهمیده بودند که هر اسمی فرکانس انرژی خاصی را با خود حمل می‌کند که بر زندگی حامل اسم بسیار تأثیرگذار است .       تأثیر اسم بخش مهمی از هویت شخص […]

آخرین اخبار