موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان ونوجوانان نیازمند شاد زیستن هستند

محمود سلیمانی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران گفت: کودکان و نوجوانان ما تشنه عدالت، امنیت، محبت، آموزش، آگاهی، هوای پاک، محیط زیست سالم، نشاط و بسیاری از موارد دیگر هستند.

آخرین اخبار