کمپین جدیدی که در تهران آغاز شد

برای کمپین «هشت سال، هشت کتاب، هشت روایت» ،۶ عنوان کتاب برای بخش بزرگسال و دو کتاب برای بخش کودک و نوجوان در نظر گرفته شده است.

جدیدترین
پربازدیدترین