برچسب : هادی حق شناس
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 16, 1399
خوشبختانه خرید کتاب برای کودکان و نوجوانان در سبد خرید خانواده ها قرار دارد

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت توجه به استعدادهای نسل جدید اظهار کرد: خوشبختانه خرید کتاب برای کودکان و نوجوانان در سبد خرید خانواده ها قرار دارد و توجه مادران و پدران به رشد و تعالی فرزندان ارزشمند است.