برچسب : نوگرایی
1 مطلب موجود میباشد
چالش جدید کودک و نوجوان؛
دی 12, 1399
مدگرایی و راهکار های مقابله با آن

اولین قدم برای بررسی موضوع مدگرایی در کودکان و نوجوانان، مستلزم شناخت جامعه کودک و نوجوان است. جامعه کودکان و نوجوانان به لحاظ ساختاری و ویژگی های خاص خود، جامعه ای به شدت وابسته و الگوپذیر است و همچنین با کوچکترین عامل تغییر میکند.