موقعیت فعلی شما : خانه/

نوزدهمين جشنواره استاني قصه گويي درگرگان برگزار مي شود

عبدالرحيم سيفي مديركل كانون استان گلستان گفت: جشن هاي قصه گويي با هدف تقويت و ترويج اين فرهنگ ايراني و كهن از ابتداي مهرماه در تمامي شهرستان هاي استان برگزار شده و مربيان كانون و اعضاي ارشد ضمن حضور در مراكز تحت پوشش بهزيستي، بيمارستان هاي كودكان و ديگر اماكن عمومي به قصه گويي براي مخاطبان خواهند پرداخت.

آخرین اخبار