موقعیت فعلی شما : خانه/

نوزاد خود را ماساژ دهید

نخستین رابطه نوزاد با دنیای خارج از طریق لمس کردن حاصل می شود. لمس کردن نوزاد تاثیر بسزایی در ارتباط عاطفی، احساس امنیت و اعتماد او به محیط اطرافش دارد.

آخرین اخبار