موقعیت فعلی شما : خانه/

نهادینه کردن حجاب و عفاف در کودکان و نوجوانان (1)

دو واژه (حجاب) و (عفاف) در اصل معنای منع و امتناع مشترک اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است،‌ تفاوت بین ظاهر و باطن است؛‌ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است

آخرین اخبار