برچسب : نمکی
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 15, 1400
ماماها و نقش بسیار اساسی در تامین، حفظ و ارتقای تندرستی زنان و کودکان

وزیر بهداشت، گفت: ماما‌ها در سرزمین ما نقش بسیار مهمی در تامین، حفظ و ارتقای تندرستی مردم به خصوص زنان و کودکان به عنوان دو گروه آسیب‌پذیر داشتند.