موقعیت فعلی شما : خانه/

نمایش (گربه و پلنگ) با اجرای بچه‌های دارای نیاز‌های ویژه

گربه و پلنگ نخستین اثری است که در قالب طرح جدید مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با نقش‌آفرینی بچه‌های دارای نیازهای ویژه روی صحنه می‌رود.

نمایش گربه و پلنگ مهریز برای اجرا به تهران دعوت شد.

سید رضا آقایی: نمایش کودک، گربه و پلنگ از 14لغایت 18شهریورماه در مرکز تئاترعروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران اجرا می شود .

آخرین اخبار