موقعیت فعلی شما : خانه/

نقاشان کوچک ایران در رقابت‌های جهانی خواهند درخشید

مرکز آفرینش‌های هنری کانون که از سال‌ها پیش زمینه‌ساز حضور آثار کودکان و نوجوانان کشور در مسابقات بین‌المللی بوده است این بار نیز مسابقه‌ بین المللی نقاشی تهران را همراهی خواهد کرد.سال گذشته بیش از ۱۰۰ کودک و نوجوان ایرانی در جشنواره های مختلف جایزه کسب کردند.

آخرین اخبار