موقعیت فعلی شما : خانه/

راهکارهای خانگی برای درمان دل درد شیرخوار

نفخ کودک شیرخوار به هنگام خوردن شیر مشکل شایعی است که اغلب با گریه های بی امان کودک و نگرانی مادر همراه است.

آخرین اخبار