موقعیت فعلی شما : خانه/

چگونه با كودكان پرتوقع برخورد كنیم ؟

به گزارش کودک پرس پرس :كودك از روی فطرت میل دارد آزاد باشد، هر چه می‌خواهد بكند، به همه چیز دست بزند و هیچ كس سد راه او نشود، ولی این كار به صلاح كودك نیست، زیرا او نیك و بد را نمی‌شناسد و خیر و شر خود را نمی‌فهمد. همه كودكان احتیاج به توجه و […]

آخرین اخبار