برچسب : ناصر نادری
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 11, 1399
اعتماد ناشران به پدیدآورندگان نوچهره کتاب کودک مایه خرسندی و امیدواری است

ناصر نادری اعتماد ناشران به پدیدآورندگان نوچهره و سرمایه گذاری در زمینه تولید کتاب کودک را مایه خرسندی و امیدواری دانست.