موقعیت فعلی شما : خانه/

جلوی بچه ها مراقب رفتارتان باشید

به گزارش کودک پرس پرس :کودکان بسیار باهوش و در عین حال تاثیرپذیر بوده و از هر رفتار درست یا نادرست والدین خود الگو می‌گیرند و   به تدریج عادت‌هایی در آنها نهادینه می‌شود. والدین باید توجه داشته باشند که در مقابل چشم کودکان خود اقدام به رفتارهایی کنند که قصد دارند در دراز مدت این […]

آخرین اخبار