برچسب : مینایی پور
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 15, 1399
میزان دختران باز مانده از تحصیل رو به افزایش است/ آموزش مهارت کودک یاری به دانش آموزان در 10 استان

فرحناز مینایی پور گفت: برای زنان سرپرست خانوار در آموزش و پروروش مسکن لحاظ شده است. همچنین آموزش‌های ویژه برای این افراد در نظر گرفته شد.