برچسب : موسویان
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 30, 1400
خوانش متون چه کهن و چه معاصر از دیرباز جز فعالیت های کانون پرورش فکری بوده است

موسویان گفت: خوانش متون چه کهن و چه معاصر از دیرباز جز فعالیت های کانون پرورش فکری بوده است و از سال گذشته خوانش متون به طور رسمی به عنوان یکی از فعالیت های ادبی به شمار آمد.