موقعیت فعلی شما : خانه/

خیریه ای باهمت پنج دانش آموز دختر

دانش آموزی دبیرستانی سی سخت مرکز شهرستان دنا به همراه پنج نفر از دوستان خود خیریه ای را با عنوان «موسسه خیریه چرخ و فلک» به منظور یاری رساندن به کودکان نیازمند در آستانه مهر و آموزش سبک زندگی به آنان راه اندازی کردند.

آخرین اخبار