برچسب : مهرواره ستاره‌های بی‌نشان
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 4, 1399
درخشش کودکان خوزستانی در بخش هنری مهرواره ستاره‌های بی‌نشان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: کودکان خوزستانی در بخش هنری مهرواره کشوری ستاره‌های بی‌نشان برگزیده شدند.