موقعیت فعلی شما : خانه/

شرایط و نحوه دریافت شهریه مهدهای کودک اعلام شد

تمام مسئولان فنی وموسسان مهدهای کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران موظف به رعایت شرایط اعلام شده سازمان برای دریافت شهریه شدند.

آخرین اخبار