موقعیت فعلی شما : خانه/

لزوم آموزش مهارت تفکر به کودکان

محمد متین رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه گفت: امروز تنها یک دستگاه اجرایی به نام آموزش و پرورش متولی تربیت نیست و مهارت تفکر باید به کودکان آموزش داده شود.

چگونه تفکر سالم را در کودکان تقویت کنیم؟

می توان پدر و مادری را پیدا کرد که از وجود فرزندی با جسم سالم ولی فکری بیمار و منحرف، راضی و شادمان باشد. برای این که فرزندانمان گذشته از سلامت جسمانی، از سلامت فکری هم برخوردار باشند، چه کارهایی باید بکنیم؟

آخرین اخبار