موقعیت فعلی شما : خانه/

لزوم تهیه حداقل تجهیزات و امکانات برای یادگیری کودکان اوتیسم

محمدرضا پارسی،مدیرکل بهزیستی گیلان با تاکید بر اینکه نباید در جامعه تنها به کودکان تیزهوش توجه کرد، گفت: باید حداقل تجهیزات و امکانات برای یادگیری کودکان «اوتیسم» فراهم شود.

آخرین اخبار