برچسب : ملکی
1 مطلب موجود میباشد
تیر 29, 1400
ضرورت برنامه ریزی درسی با نام فطرت گرایی توحیدی

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی درسی فطرت محور، گفت: «کودکان»، امانت الهی هستند که باید تعلیم و تربیت خود را در مدار فطرت و قابلیت‌های ذاتی آنان قرار دهیم.