برچسب : معمد علی جاوید
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 18, 1399
کانون‌های مساجد در مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن تاثیرگذارند

جاوید گفت: باید زیرساخت های لازم به خصوص برای کودکان و نوجوانان و جوانان را به سمت کانون های مساجد فراهم کنیم تا فرزندان ما به سمت مسجد بروند.