برچسب : مصطفی مقسمی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 2, 1399
میزان استفاده کودکان از کتاب الکترونیک پایین است

مدیرفروش نشر هوپا، محدودیت مطالعه کتاب الکترونیک توسط کودکان را دلیل استفاده کمتر کودکان از این سبک کتاب‌ها اعلام کرد.